Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 september 2021 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Door bepaalde onderdelen van deze website te gebruiken en/of door u in te schrijven op de nieuwsbrief geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Gemini Glow. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.

U heeft altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.
U kunt zich bovendien zelf uitschrijven op onze nieuwsbrief en uw persoonlijke account verwijderen.

U kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als u de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is deze meteen effectief. Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en maximaal binnen 30 dagen.

Hoe laat u uw rechten gelden?

U kunt steeds gebruik maken van ons contactformulier of ons rechtstreeks mailen op het volgende e-mailadres: info@gemini-glow.com.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen u wil doorvoeren of uw wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

De Vos Julie (Gemini Glow)
Schuifelstraat 37, 9160 Lokeren – België 
info@gemini-glow.com

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

De Vos Julie (Gemini Glow)
Schuifelstraat 37, 9160 Lokeren – België

info@gemini-glow.com

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp, met basis in de Verenigde Staten. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Mailchimp verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen.

Woocommerce wordt gebruikt voor wat de aankoop van producten betreft. Ook hier worden uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.

Na het plaatsen van een bestelling kan u worden gevraagd een recensie achter te laten via het platform TrustPilot. TrustPilot is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij WordPress en Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • werkadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan uw vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving op nieuwsbrief: om u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die u kan interesseren (mits toestemming van de betrokkene). 
 • Updates over uw aankoop: om uw aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren, u andere producten te kunnen tonen die u misschien interesseren en naar uw mening te peilen (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)

Een uitzondering hierop kan enkel met uw expliciete toestemming.

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen die u zelf activeerde of waarvoor u toestemming gaf. Uw persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken, een recensie achterlaten, …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden, zoals Mailchimp met basis in de Verenigde Staten. U hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp, Google, WordPress, Woocommerce en TrustPilot.

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat u betrokken bent bij de online activiteiten van uw minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Gemini Glow uw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van Gemini Glow zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en marketing (tracking) cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in onze Cookieverklaring.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt, marketing cookies zorgen voor marketingdoeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar onze Cookieverklaring, die u hieronder terugvindt.

Sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met uw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 30 maart 2021.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Cookieverklaring